Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Viscri’

Am să încep o serie de articole referitoare la bisericile fortificate din aşezările săseşti de pe cuprinsul Transilvaniei.
Sunt parte dominantă a culturii Transilvaniei de Sud, iar unele dintre acestea fac parte din patrimoniul UNESCO. Numai din patrimoniul nostru nu fac parte. Sunt foarte puţin cunoscute, iar pe această cale vreau şi eu să contribui, alături de cei care au mai făcut-o la popularizarea lor. La scoaterea lor din cvasianonimantul în care se află. Nu folosesc cuvinte mari. Într-adevăr în decursul călătoriei mele nu am întâlnit printre vizitatorii acestor adevărate bijuterii prea mulţi conaţionali. Marea majoritate a turiştilor ce vizitau aceste biserici fortificate erau turişti străini. Englezi, germani, elveţieni, etc. Au venit să vadă acest fenomen al bisericilor fortificate. Se mai găsesc asemenea construcţii şi în alte locuri din Europa. E drept că nu aşa multe ca la noi. La noi existau peste 300 de asemenea fortificaţii. O parte au dispărut, o parte sunt pe cale de dispariţie, iar o mică parte sunt salvate prin includerea lor în patrimoniul UNESCO (Biertan, Viscri, Saschiz, Prejmer, Valea Viilor, Câlnic and Dârjiu) Iarăşi spre ruşinea noastră, o serie de asemenea construcţii sunt renovate cu ajutorul unor fundaţii din străinătate. Noi vrem turism balnear şi alte bazaconii izvorâte din puţul gândirii blondei de la turism. Vine prinţul Charles să ne arate ce bogăţii avem, iar noi visăm la cai verzi pe pereţi. A ajuns să se spună că România is the land, iar Grecia is the choice. Mă opresc aici cu aceste considerente, pentru că nu acesta e scopul articolului meu. Scopul meu este să vă prezint aceste minunăţii. Poate într-o bună zi vor fi incluse într-un circuit turistic, care ar ajuta la salvarea lor.

CLOAŞTERF

Situată pe drumul ce leagă Braşovul de Sighişoara, biserica fortificată datează de la începutul sec. 16. Biserica cu zid patrulater se află pe strada principală a satului. Ea constă dintr-o biserică-sală care se continuă la est cu un cor larg. Corul şi sala sunt acoperite de un nivel de apărare. Zidul împrejmuitor alcătuieşte un patrulater, care are la fiecare colţ câte un turn. Construcţia a fost terminată la 1523.

Cloasterf 2

Cloasterf interior

MEŞENDORF

Biserica a fost construită în sec XIV, mai întâi în stil romanic, iar ulterior în stilul goticului timpuriu. Interesant că biserica din Meşendorf prezintă un zwinger, ceea ce în arhitectura fortificată înseamnă acel spaţiu îngust între exteriorul zidului principal şi un al doilea zid mai scund, paralel cu primul, cu rol de obstacol, capcană în faţa invadatorilor.

Mesendorf

Mesendorf interior

HOMOROD

Pe când lăcaşurile de cult săseşti din secolul XIII au fost construite aproape toate ca bazilici romanice cu trei nave, Homorodul posedă una din foarte rarele biserici-sală romanice ce datează din ultima treime a secolului XIII.
Zidul interior este în formă de patrulater şi are turnuri la colţuri. La sfârşitul sec. 18 a fost construit corul din zidul sudic al bisericii. Din această perioadă datează şi mobilierul interior (altar, amvon, strane, tavan casetat), în stilul barocului transilvănean ţărănesc

Homorod 1

Homorod 3

VISCRI

Biserică din sec. 14, peste o construcţie anterioară romanică, împrejmuire sec. 14-18. Cetatea se află pe o înălţime deasupra satului. Mica biserica-sala este mărginită la est de un cor iniţial semicircular, iar la vest de un turn masiv. în interiorul bisericii s-au păstrat resturi de sculptură romanică (cristelniţa, nişă, arc triumfal, portal). Împrejmuirea interioară este întărită cu trei turnuri şi două bastioane. Biserica-cetate relativ mică dar pitorească a străbătut ultimele două secole fără modificări. Ea reprezintă unul dintre exemplele cele mai lămuritoare despre modul în care, în spaţiul cel mai restrâns, se alcătuia o zonă de supravieţuire pentru comunitatea ameninţată din afară.

Viscri 1

Viscri 2

Viscri detaliu 1

Viscri detaliu 2

Viscri interior

Read Full Post »