Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘Biserici fortificate’

De data aceasta vom călători pe drumul Sighişoara-Sibiu, pentru a descoperi noi aşezăminte, unele dintre ele aflate în lista patrimoniului universal UNESCO (Biertan).
Cred că nu există sat de-a lungul acestui drum care să nu se mândrească cu un asemenea ansamblu arhitectonic.

BIERTAN

Aflată în patrimoniul UNESCO, Biertanul a fost ales sediul Episcopiei Evanghelice timp de aproape 300 ani (1572-1867)
Complexul eclesiastic şi de apărare a fost construit în secolele XV-XVI în stilul goticului târziu, cu elemente specifice Renaşterii.
Edificiul central al ansamblului este o biserică-hală cu trei nave, boltite în reţea, construită între 1492 – 1516 pe locul alteia mai vechi, în stilul goticului târziu, cu elemente de arhitectură renascentistă la unele portale.
În interiorul bisericii altarul în stil gotic târziu, în formă de triptic a fost realizat în mai multe etape între 1515-1524.
Stranele sunt realizate între 1514-1523 de sighişoreanul Reychmut şi se numără printre cele mai valoroase de acest gen din Transilvania.
Unică în felul sau este uşa sacristiei construită la 1515, remarcabilă prin sistemul de blocare.

Biertan-privire generala 1

Biertan-privire generala 2

Biertan 1

Biertan interior

Biertan-incinta

Biertan-vedere sat

COPŞA MARE

Biserica este construită în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică trinavată cu turn-clopotniţă în partea de vest. Nava centrală cu trei travee şi tavan drept a fost separată de colateralele scunde prin pilaştrii masivi ce susţin arce ogivate. În secolul al XVI-lea se fortifică biserica, schimbându-i-se aspectul iniţial.
Zidurile navei centrale sunt supraînălţate, amenajându-se un etaj de luptă prevăzut cu guri de tragere. Turnul este întărit cu o galerie de luptă din lemn scoasă în consolă în exterior, pe bârne. După 1510 a început construcţia masivului cor fortificat ce se ridică cu 11 metri deasupra navei. Pe ancadramentul cu trăsături renascentiste al uşii sacristiei, datat 1519, este cioplit un relief reprezentând „Mielul Domnului cu cruce şi steag “.
Fortificaţia din jurul bisericii se construieşte la începutul secolului al XVI-lea. Intrarea de pe latura de vest este prevăzută cu hersă, iar în colţurile de nord-est şi sud-vest sunt construite turnuri cu două etaje de luptă. Ultimul a fost demolat în secolul al XIX-lea.

Copsa Mare

Copsa Mare-detaliu

Copsa Mare-interior 1

Copsa Mare-interior 2

VALEA VIILOR

Fundaţiile unei prime biserici, edificate în secolul al XIV-lea, au fost descoperite pe latura de nord a actualei biserici. Acest prim edificiu de cult este menţionat documentar în anul 1414 ca purtând hramul „Sf. Petru “. Biserica actuală a fost construită suprapunând parţial vechea construcţie, la cumpăna secolelor XV – XVI, ca biserică-hală în stil gotic.
Noul edificiu este dotat cu elemente defensive specifice acestei perioade. Deasupra navei s-a amenajat un etaj de luptă.
Şi turnul-clopotniţă este întărit prin îngroşarea zidurilor, închiderea portalului de vest şi sprijinirea cu contraforturi masive, pe care se sprijină arcele cu guri de smoală ale galeriei de luptă.
Fortificaţia din jurul bisericii este ridicată în secolele XV – XVI. Zidul de incintă este înalt de 6 m, iar galeria de luptă este acoperită şi sprijinită pe arce de zidărie. Pe partea de vest se ridică o fortificaţie de poartă cu aspect bastionar. Incinta mai este întărită cu două bastioane pe laturile de nord şi de sud şi un turn pe partea de est. După secolul al XVI-lea se adosează pe interiorul zidului de incintă cămări de provizii.

Valea Viilor 1

Valea Viilor 2

Valea Viilor-interior 1

VALCHID

Biserica din Valchid oferă o imagine aproape nealterată din perioada dinaintea Reformei. Biserica hală cu patru travee şi cor poligonal a fost construită în jurul anului 1390, iar edificiul în sine nu a fost fortificat în perioada ulterioară. La începutul sec. XVI însă, a fost construit un zid de incintă, care purta cinci turnuri, din care astăzi se mai păstrează patru. Poziţia lor este atipică, nefiind situate la colţurile zidului de incintă, ci pe traiectoria acestuia, şi au înălţimi diferite.

Valchid 1

Valchid 2

Valchid interior 1

MĂLÂNCRAV

Biserica a fost construită în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică cu turn pe latura de vest şi a purtat hramul „Sf. Maria “. Cheia de boltă de deasupra altarului reprezintă blazonul familiei Apaffi şi poartă o inscripţie („GENTILE SCUTUM APPAE “). Pe partea de nord a corului se află sacristia şi un turn de scară. Biserica a fost mult timp loc de pelerinaj, scrijeliri ale pelerinilor în pereţii corului fiind vizibile pretutindeni, cea mai veche dintre acestea datând din anul 1405.
De mare valoare artistică sunt picturile murale executate pe la mijlocul secolului al XIV-lea şi păstrate pe pereţii bisericii, picturi ce reprezintă cel mai bine păstrat ansamblu de pictură linear-narativă gotică din secolul al XIV-lea.
În clopotniţa bisericii sunt păstrate trei clopote vechi. Clopotul mare poate fi datat la mijlocul secolului al XIV-lea, este ornamentat la bază cu o ghirlandă şi poartă o inscripţie („O REX GLORIE VENI CUM PACE “– „O Împărat al slavei vino în pace! “).
Fortificaţiile din jurul bisericii au fost ridicate abia în secolul al XV-lea.

Malancrav 1

Malnancrav 2

Malancrav-interior 1

Malancrav-detaliu

Read Full Post »

Am să încep o serie de articole referitoare la bisericile fortificate din aşezările săseşti de pe cuprinsul Transilvaniei.
Sunt parte dominantă a culturii Transilvaniei de Sud, iar unele dintre acestea fac parte din patrimoniul UNESCO. Numai din patrimoniul nostru nu fac parte. Sunt foarte puţin cunoscute, iar pe această cale vreau şi eu să contribui, alături de cei care au mai făcut-o la popularizarea lor. La scoaterea lor din cvasianonimantul în care se află. Nu folosesc cuvinte mari. Într-adevăr în decursul călătoriei mele nu am întâlnit printre vizitatorii acestor adevărate bijuterii prea mulţi conaţionali. Marea majoritate a turiştilor ce vizitau aceste biserici fortificate erau turişti străini. Englezi, germani, elveţieni, etc. Au venit să vadă acest fenomen al bisericilor fortificate. Se mai găsesc asemenea construcţii şi în alte locuri din Europa. E drept că nu aşa multe ca la noi. La noi existau peste 300 de asemenea fortificaţii. O parte au dispărut, o parte sunt pe cale de dispariţie, iar o mică parte sunt salvate prin includerea lor în patrimoniul UNESCO (Biertan, Viscri, Saschiz, Prejmer, Valea Viilor, Câlnic and Dârjiu) Iarăşi spre ruşinea noastră, o serie de asemenea construcţii sunt renovate cu ajutorul unor fundaţii din străinătate. Noi vrem turism balnear şi alte bazaconii izvorâte din puţul gândirii blondei de la turism. Vine prinţul Charles să ne arate ce bogăţii avem, iar noi visăm la cai verzi pe pereţi. A ajuns să se spună că România is the land, iar Grecia is the choice. Mă opresc aici cu aceste considerente, pentru că nu acesta e scopul articolului meu. Scopul meu este să vă prezint aceste minunăţii. Poate într-o bună zi vor fi incluse într-un circuit turistic, care ar ajuta la salvarea lor.

CLOAŞTERF

Situată pe drumul ce leagă Braşovul de Sighişoara, biserica fortificată datează de la începutul sec. 16. Biserica cu zid patrulater se află pe strada principală a satului. Ea constă dintr-o biserică-sală care se continuă la est cu un cor larg. Corul şi sala sunt acoperite de un nivel de apărare. Zidul împrejmuitor alcătuieşte un patrulater, care are la fiecare colţ câte un turn. Construcţia a fost terminată la 1523.

Cloasterf 2

Cloasterf interior

MEŞENDORF

Biserica a fost construită în sec XIV, mai întâi în stil romanic, iar ulterior în stilul goticului timpuriu. Interesant că biserica din Meşendorf prezintă un zwinger, ceea ce în arhitectura fortificată înseamnă acel spaţiu îngust între exteriorul zidului principal şi un al doilea zid mai scund, paralel cu primul, cu rol de obstacol, capcană în faţa invadatorilor.

Mesendorf

Mesendorf interior

HOMOROD

Pe când lăcaşurile de cult săseşti din secolul XIII au fost construite aproape toate ca bazilici romanice cu trei nave, Homorodul posedă una din foarte rarele biserici-sală romanice ce datează din ultima treime a secolului XIII.
Zidul interior este în formă de patrulater şi are turnuri la colţuri. La sfârşitul sec. 18 a fost construit corul din zidul sudic al bisericii. Din această perioadă datează şi mobilierul interior (altar, amvon, strane, tavan casetat), în stilul barocului transilvănean ţărănesc

Homorod 1

Homorod 3

VISCRI

Biserică din sec. 14, peste o construcţie anterioară romanică, împrejmuire sec. 14-18. Cetatea se află pe o înălţime deasupra satului. Mica biserica-sala este mărginită la est de un cor iniţial semicircular, iar la vest de un turn masiv. în interiorul bisericii s-au păstrat resturi de sculptură romanică (cristelniţa, nişă, arc triumfal, portal). Împrejmuirea interioară este întărită cu trei turnuri şi două bastioane. Biserica-cetate relativ mică dar pitorească a străbătut ultimele două secole fără modificări. Ea reprezintă unul dintre exemplele cele mai lămuritoare despre modul în care, în spaţiul cel mai restrâns, se alcătuia o zonă de supravieţuire pentru comunitatea ameninţată din afară.

Viscri 1

Viscri 2

Viscri detaliu 1

Viscri detaliu 2

Viscri interior

Read Full Post »